Van harte welkom!

Wij zijn William en Monica Jansen. Samen met ons zoontje Misha zijn wij in maart 2023 uitgezonden naar de Filipijnen en wonen en werken we vanuit de hoofdstad Manilla.

Ons verlangen

We verlangen ernaar om onze gaven en talenten in te zetten in Gods wereldwijde Koninkrijk; om zo terug te geven wat wij van Hem ontvingen. Met onze onderwijsachtergrond en ervaring in jeugdwerk willen wij aan dit verlangen invulling geven. Om zo van betekenis te zijn voor de wereldkerk!

Wat we gaan doen

Jeugdwerk

We gaan werken als jeugdwerkadviseurs voor ABCCOP. Deze kerkelijke organisatie heeft een sterke missionaire visie en wil jongeren laten groeien in geloof en in het uitdragen van het Evangelie. Zij willen daarom meer invulling geven aan het jeugdwerk in de gemeenten. 

We gaan ons beiden bezighouden met het professionaliseren van het jeugdwerk, alsook met de toerusting en training van jeugd en jeugdleiders. We gaan bijvoorbeeld toerustingsmateriaal, zoals methodes voor zondagschoolwerk, inventariseren om hier meer eenheid in aan te brengen. We zullen de gemeenten bezoeken om de mensen daar te leren kennen en te zien welke behoeften zij hebben. Deze gemeenten liggen vooral in het noorden en midden van de Filipijnen.

Verbinden

Voor ons is het ook belangrijk om de kerk in Nederland met Gods wereldwijde kerk te verbinden, om zo wederkerig van elkaar te leren. We leren van elkaar en geloven samen! Zo hopen we te leven en werken op de Filipijnen. Om te ontvangen, te geven en te delen.

Over de Filipijnen

De Filipijnen… een prachtig land met een tropisch klimaat. Een land met een schrijnend verschil tussen arm en rijk. Een christelijk land, waarbij het grootste deel van de mensen rooms-katholiek is, vermengd met het traditionele volksgeloof. Zo’n 15 procent van de mensen is protestant, maar ook hier speelt het volksgeloof vaak een rol. Tóch zijn er kleine, Bijbelgetrouwe gemeentes. Hun missionaire drive is echter groot! Evangelisatie en kerkplanting hebben als doel om ook anderen de ware betekenis van het Evangelie te laten kennen. Toerusting zorgt ervoor dat nieuwe generaties groeien in het geloof! Zo bouwt God aan Zijn Koninkrijk op de Filipijnen!

Familie Jansen

Wij zijn William en Monica Jansen. Samen met ons zoontje Misha zijn wij maart 2023 uitgezonden naar de Filipijnen.

JEUGDWERKERS OP DE FILIPIJNEN
Blogberichten

Wilt u ons helpen?

Om ons werk mogelijk te maken zijn we afhankelijk van giften. We waarderen daarom jullie giften enorm!

Tijdpad

Voorbereiding
in Nederland en Engeland

Aankomst Filipijnen
(maart 2023)

Taal en cultuurstudie + oriëntatie op het jeugdwerk

Uitbreiding taken m.b.t.
het jeugdwerk
(voorjaar/zomer 2024)

Over de GZB

De GZB is een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, geworteld in de gereformeerde traditie. Hun missie is dat mensen over de hele wereld het Evangelie horen en God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en leven zoals God het heeft bedoeld.

ABCCOP

ABCCOP (Alliance of Bible Christian Communities of Philippines) is een groep kerken die zo’n 50 jaar geleden is ontstaan vanuit zendingswerk, o.a. via OMF. Er zijn meer dan 900 gemeenten verspreid over heel de Filipijnen. ABCOPP heeft een sterke missionaire visie en er ontstaan dan ook veel nieuwe gemeenten. De GZB en ABCCOP werken vooral samen op het gebied van trainingen om mensen te helpen in hun levensonderhoud. Ook steunen ze projecten op het gebied van theologische toerusting en discipelschap van kerkleiders en van (nieuwe) gemeenteleden.